Online slovník a překladač

Výsledek překladu of such

Počet nalezených překladů: >100 (0.00291 s)

of such

takových
takové adj:

of

od n:
vyjádření druhého pádu
z
ze
na n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

such

tak n:
takovýto
takový

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

dispose of

naložit s
vyřídit v:
zbavit se

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unheart-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

such as

jako
například

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vašeho
vaší

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheard-of

neslýchaný adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

such-and-such

ten a ten

such a

takový

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

out of

vedoucí z

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

composed of

složený z

come of

dopadnout

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a touch of

příznaky nějaké nemoci

a question of

důležitý faktor

a lot of

mnoho

a couple of

dvojice adj:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena