Online slovník a překladač

Výsledek překladu of the three

Počet nalezených překladů: >100 (0.0034 s)

of the three

tří

out-of-the-way

zapadlý adj:
neobvyklý adj:
bizarní adj:
zvláštní adj:
odlehlý adj:
zastrčený adj:

with the view of

s úmyslem
za účelem

state-of-the-art

nejmodernější adj:
úroveň vědy

state of the art

na úrovni doby
nejmodernější adj:

run-of-the-mill

průměrný adj:
řadový adj:

middle-of-the-road

obyčejný adj:
středový adj:

get the better of

přelstít
vyzrát na

for the sake of

kvůli
pro

define the boundaries of

vymezuje
vymezovat

cream of the crop

smetánka n:
jen ti nejlepší

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

a piece of the action

podíl na kořisti
podíl na zisku

Friends of the Earth

FOE Friends of the Earth [eko.]
Friends of the Earth FOE [eko.]

within the framework of sth

v rámci čeho

with the help of

pomocí adv:

with the aid of

pomocí

will of the deceased

poslední vůle

to the value of

hodnotě

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

three sets of

troje

three pairs of

troje

the whole of

celý

the like of which

jaký

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

teaching authority of the Church

učitelský úřad církve n:

survival of the fittest

právo silnějšího

stabilization of the economy

stabilizace ekonomiky [eko.]

ship-of-the-line

řadová loď n: [voj.] [lod.]

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

run of the mill

nic zvláštního

piece of the action

podíl

phase of the moon

fáze měsíce

out of the question

vyloučeno!

out of the box

v pořádku n:

out of the blue

z čista jasna adv: [idiom]

order of the day

heslo dne [fráz.]

one of the boys

jeden z chlapců

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

of the year

roku

of the state

státu

of the second kind

druhého druhu n: [mat.]

of the process

procesu

of the house

domu

of the first kind

prvního druhu n: [mat.]

of the day

dne

object of the verb

podmět slovesa n:

middle-of-the-roader

člověk středu

middle of the roader

člověk středu

man-of-the-world

světák

lily of the valley

konvalinka n:

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the reign of

za (gen)

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the course of

během něčeho

get the hang of

pochopit v:

general of the army

generál armády

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

by the end of the week

do konce týdne

by the end of

do konce (čeho)

breach of the peace

výtržnost n:

ball of the thumb

bříško

back of the neck

týl

at the speed of

rychlostí

at the house of

u

at the hands of

v potyčce

at the expense of something

na úkor něčeho

at the end of

koncem

at the crack of dawn

za úsvitu

ark of the covenant

archa úmluvy

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

after the lapse of a century

po uplynutí století n:

advise them of the consequences

poučte je o následcích

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a sample of the cloth

vzorek látky

a man of the cloth

farář

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena