Online slovník a překladač

Výsledek překladu of these

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

of these

těchto

these

ty pl.
tyhle
těm (dat)
těch (gen/loc)
těmi (ins)
ti (ma)
tito
tato
tyto
těchto

of

na n:
od n:
z
ze
vyjádření druhého pádu

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

out of

ze conj:
mimo adv:
vedoucí z
z conj:

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

lots of

hodně,spousta
hodně

diminutive of

dívka
dívenka

come of

dopadnout
konat

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tired of

unavený adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

independence of

nezávislost na n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a lot of

mnoho

a couple of

dvojice adj:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena