Online slovník a překladač

Výsledek překladu of works

Počet nalezených překladů: >100 (0.00288 s)

of works

děl

of

ze
z
od n:
na n:
vyjádření druhého pádu

works

závody n: pl.
závod n:
továrna
průmyslový podnik

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

of course

pochopitelně
ovšem
samozřejmě

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

následkem
vzhledem k
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takové adj:
takových

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

lots of

hodně,spousta
hodně

diminutive of

dívenka
dívka

come of

dopadnout
konat

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

works council

závodní rada n:

works committee

závodní rada n:

what of

co s

water works

vodárna n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tired of

unavený adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

smelting works

huť

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

printing works

tiskárna

outside of

vnější část

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

machine-works

strojírna n:

iron works

huť

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena