Online slovník a překladač

Výsledek překladu of your

Počet nalezených překladů: >100 (0.00207 s)

of your

vaší
vašeho

your

vašeho
tvé
tvůj
váš
vaše
tví (ma nom pl)
tvoje
tvá (fem)
vaši (f acc/ma nom pl)
tvoji (f acc/ma nom pl)
tvou (f acc/ins)

of

vyjádření druhého pádu
na n:
z
ze
od n:

wash your hair

umýt hlavu v:
mýt hlavu v:

cat got your tongue

proč nemluvíš
nemáš jazyk?

burn your bridges

vzdát se šance na návrat
spálit mosty

blow your mind

šokovat tě
okouzlit tě

a run for your money

oponent n:
silná konkurence

watch your step

dejte pozor

watch your language

mluv slušně

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

say what's on your mind

řekni, co máš na mysli

save your skin

zachráň si kuži

raise your spirits

zvednout náladu [idiom]

raise your hand against

vztáhnout na někoho ruku [idiom]

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

on your side

na tvé straně

on your own

po tvém

on your deathbed

na tvé smrtelné posteli

of each of

každého

of a number of

počtu

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

make your way

udělat to po svém

it's your turn

máš slovo

i beg your pardon

dovolte

hold your horses

kroť se!

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

enjoy your meal!

dobrou chuť

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

curl your hair

šokovat tě

cry your eyes out

vybrečet si oči

cry in your beer

litovat se u piva n:

cramp your style

způsobit ti problémy

count your chickens before they hatch

spoléhat na plán

cool your heels

čekat na soud

cook your goose

zruinuje tě

coming out of your yin yang

mít něčeho příliš

come into your own

nalézt svůj talent

clean up your plate

dojíst pokrm

clean up your act

udělat něco znovu a lépe

change your mind

změnit váš názor

catch your eye

upoutat tvou pozornost n:

catch your death

silně se nachladit

cast your vote

volit ve volbách

carry your weight

odpracovat svůj díl

by the seat of your pants

téměř bez peněz

button your lip

nikomu nic neříkej

burn a hole in your pocket

nutkání utrácet peníze

break your heart

zlomit ti srdce

break your fall

zpomalit pád

boggle your mind

zmást tvou mysl

blow your wad

utratit všechny peníze

blow it out your ear

zapomeň na to

bite your tongue

neříkej to!

bend your elbow

vypít několik piv

bend your ear

poslouchej mě!

behind your back

za zády

beg your pardon

promiňte

beat your time

přebrat přítelkyni

beat your head against a stone wall

chtít prorazit hlavou zeď

be your age!

měj rozum!

bare your soul

mluvit o soukromí

bang for your buck

zaplacená zábava n:

back on your feet

uzdravení z nemoci

at your fingertips

připravený k použití

at your beck and call

pracuje pro tebe

as plain as the nose on your face

velmi jasný

another nail in your coffin

další cigareta n:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

an ace up your sleeve

trumf v rukávu

all your eggs in one basket

vsadit vše na jednu kartu

a penny for your thoughts

řekni mi co si myslíš

a feather in your cap

uznání za práci

What is your name?

Jak se jmenuješ? [fráz.]

How would you like your coffee?

Jakou si dáte kávu? [fráz.] [id.]

Bob's your uncle

vlivní lidé v příbuzenstvu

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena