Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-by-one error

Počet nalezených překladů: >100 (0.00277 s)

off-by-one error

chyba spočívající v použití hodnoty o jednotku menší nebo větší [it.]

one

jednička n:
kdosi
jedno
jedna
jeden
někdo
jediný adj:
jednotka n:

error

chyba
přehmat n:
omyl
odchylka n:
blud n:
chyba, omyl [eko.]
vada n:
mýlka n:

one´s own

svůj
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svoje (various cases)

take off one's shoes

zouvat
zouvat se
zout
zout se

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

nikdo pron:
ani jeden

typist's error

překlep n:

typing error

překlep n:

twenty-one

dvacet jedna n:

trial-and-error procedure

metoda pokus omyl

trial-and-error

metoda pokus omyl

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

spin-off by merger

rozdělení odštěpením sloučením n: [práv.]

sixty-one

šedesát jedna

relative error

relativní chyba n: [tech.]

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-click

na jedno kliknutí

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

in error

omylem adv:

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

error signal

regulační odchylka

error correction code

kód pro opravu chyb n: [el.]

error bar

vymezení chyby

control error

regulační odchylka n: [tech.]

by-and-by

budoucno n:

by the by

mimochodem

by hook or by crook

tak či onak

by guess or by gosh

jak se dá

by and by

zakrátko prep:

any one

kdokoliv

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena