Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-centre

Počet nalezených překladů: >100 (0.00244 s)

off-centre

excentrický adj:

set off

rozjet se
podtrhnout
oddělit
přivést k výbuchu např. nálož
odpálit např. nálož
zvýraznit
zdůraznit
vyvolat
vyrazit na cestu
vyčlenit v:
být příčinou začátku
dát vyniknout
vydat se

off

vypnuto
vypnutý adj:
pryč n:
ze
z
s
se

run off

odběhl
odběhnout
vytisknout v:
kopírovat v:
xeroxovat v:

centre

ústředna n:
centrovat v:
centrum
střed
středisko

sell off

odprodat v:
rozprodat v:
rozprodávat v:
vyprodat v:

rip off

krást [slang.]
okrást [slang.]
šidit [slang.]
podvádět [slang.]

reel off

odmotat v:
odvíjet v:
odříkat v:

pay off

vyplatit v:
splatit v:
doplatit v:

pair off

dát dohromady v:
dohodit v:
spárovat v:

seal off

zatarasit v:
zablokovat v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

přetok
odtékající potoky dešťové vody

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

odtrhnul
ošizený adj:

rip-off

krádež
zlodějna n:

peed off

nasraný adj: [vulg.]
nasraný na (někoho/něco) adj: [vulg.]

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pass off

probíhat v:
udát se

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice

off-white

šedobílý adj:
našedlý adj:

off-stage

za scénou
v zákulisí

training centre

učiliště

shopping centre

nákupní středisko [brit.]

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

plant virus habitation centre

ohnisko výskytu rostlinného viru [eko.]

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

off-spring

sekundární částice

off-season

mimo sezónu

off-screen

mimo plátno

off-road

terénní adj:

off-piste

mimo sjezdovku

in the centre of attention

ve středu pozornosti

health centre

poliklinika

habitation centre

ohnisko výskytu (biologie) [eko.]

city centre

centrum města [eko.]

centre of gravity

těžiště n:

Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

Evropské středisko jaderného výzkumu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena