Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-key

Počet nalezených překladů: >100 (0.00245 s)

off-key

rozladěný adj:

set off

být příčinou začátku
dát vyniknout
oddělit
podtrhnout
rozjet se
vyčlenit v:
vydat se
vyrazit na cestu

off

se
z
s
vypnutý adj:
pryč n:
vypnuto
ze

key

hlavní
klávesa n: [it.]
základní adj:
poškrábat klíčem (auto) v:
významný adj:
klíčový adj:
klíč

run off

odběhl
odběhnout
vytisknout v:
kopírovat v:
xeroxovat v:

sell off

rozprodávat v:
vyprodat v:
rozprodat v:
odprodat v:

rip off

podvádět [slang.]
krást [slang.]
šidit [slang.]
okrást [slang.]

reel off

odmotat v:
odříkat v:
odvíjet v:

pay off

vyplatit v:
splatit v:
doplatit v:

pair off

dohodit v:
dát dohromady v:
spárovat v:

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

ošizený adj:
odtrhnul

rip-off

krádež
zlodějna n:

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pass off

probíhat v:
udát se

low-key

tlumený adj:
tichý adj:

watch key

klíček k natahování hodin n:

turn-key

dodávka na klíč

tab key

tabulátor (klávesa) n:

skeleton key

univerzální klíč

shortcut key

klávesová zkratka [it.]

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

peed off

nasraný adj: [vulg.]

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

off-spring

sekundární částice

off-season

mimo sezónu

off-screen

mimo plátno

off-road

terénní adj:

off-piste

mimo sjezdovku

master-key

univerzální klíč

master key

univerzální klíč

key signature

podpis klíče [it.]

key ring

kroužek na klíče

function key

funkční klávesa n:

backspace key

klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku n:

Return key

klávesa Return [it.]

Escape key

klávesa Escape [it.]

Enter key

klávesa Enter [it.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena