Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-line

Počet nalezených překladů: >100 (0.00134 s)

off-line

mimo síť
nepřipojený na síť

line

rodokmen n:
linkovat v:
dráha n:
lemovat v:
potrubí n:
trať n:
vlasec n:
čára n:
řada n:
přímka n: [mat.]
linka n:
linie n:
řádek n:
kolej n:
šňůra n:
rys n:
obrys n:
hranice n:
sortiment n:
fronta n: [amer.]
šik n:
tah n:
branže n:
trasa n:
šikovat v:

line-up

nominace hráčů n: [sport.]
sestava hráčů
sestava n:
nominace n:

hot line

přímá linka n:
linka důvěry
horká linka n:

power line

elektrické vedení n:
elektrovod n:

line up

řadit v:
zorganizovat v:

hard line

tvrdá linie
nekompromisní adj:

firing line

první linie
palebná linie

draw a line

stanovit meze
udělat konec něčemu

credit line

hranice úvěru
úvěrový limit

assembly line

montážní linka n:
montážní pás

yard line

yardová linie n: [sport.]

x-line

řádkový vodič n: [it.] 5 5

x-datum line

podélná souřadnicová čára n: [it.] 7 7

x datum line

podélná souřadnicová čára n: [tech.] 6 6

water line

ponorná čára n:

trunk line

dálková trať

tree line

hranice lesa n:

transmission line

přenosové vedení n: [el.]

three-line

třířádkový adj:

supply line

přívodní potrubí [stav.]

straight line

přímka n: [mat.]

solid line

plná čára n: [mat.]

snow line

hranice sněhu n:

single-line

jednokolejný adj:

red-line

rozžhavit v: [hovor.]

punch line

pointa n:

poverty-line

hranice chudoby [fin.]

poverty line

hranice chudoby [fin.]

picket line

řada demonstrantů

phone line

telefonní linka

perpendicular line

kolmice [fráz.]

party line

společná přípojka [tech.]

parting line

dělicí rovina [tech.]

on-line

za běhu

mobile line

mobilní potrubí [eko.]

main line

hlavní trať n: [žel.]

line printer

řádková tiskárna n:

line drawing

perokresba n:

laid line

žebrování n

isocost line

nákladová izočára (čára stejných nákladů) [eko.]

irrigation line

závlahová linka [eko.]

hypsometric line

hypsometrická čára [eko.]

hard-line

nekompromisní adj:

half-line

polopřímka n: [mat.]

front-line

přední linie

foul line

pomezní čára n:

flow line

čára průtoků (vody) [eko.]

flood line

zátopová čára [eko.]

fishing line

vlasec n:

finish line

cílová čára n:

drop a line

napsat pár řádků

dotted line

tečkovaná čára n:

contour line

vrstevnice n: [mat.]

command line

příkazový řádek [it.]

by-line

novinový podtitulek

bottom line

konečný součet

border line

hranice

base line

základní čára n:

bank line

břehová čára [eko.]

air-line

letecká linka

a line

čára n:

a fine line

úzký vztah

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena