Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-load

Počet nalezených překladů: >100 (0.00135 s)

off-load

vykládat náklad

load

naložit v:
naplnit v:
obtížit v:
zatěžkat v:
zatížit v:
úvazek n:
zatěžovat v:
zatížení n:
břímě
nakládat v:
náklad
hromada
načíst

off

pryč n:
se
s
z
ze
vypnuto
vypnutý adj:

run off

vytisknout v:
kopírovat v:
odběhl
odběhnout
xeroxovat v:

sell off

vyprodat v:
odprodat v:
rozprodávat v:
rozprodat v:

rip off

podvádět [slang.]
šidit [slang.]
okrást [slang.]
krást [slang.]

reel off

odvíjet v:
odříkat v:
odmotat v:

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

zkrácený adj:
s upilovanou hlavní adj:

run-off

přetok
odtékající potoky dešťové vody

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

odtrhnul
ošizený adj:

rip-off

krádež
zlodějna n:

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

raffle off

zbavit se něčeho v tombole [idiom]
dát do tomboly [idiom]

pass off

probíhat v:
udát se

load up

naložit v:
nakládat v:

wash off

umýt v:

volume hydraulic load

objemové hydraulické zatížení (nádrže) [eko.]

surge load

rázové zatížení

superficial hydraulic load

povrchové hydraulické zatížení (nádrže) [eko.]

stream bed load

dnová splavenina [eko.]

set off

být příčinou začátku

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

rail off

oddělit plotem

polish off

zbaštit v:

peak-load pricing

stanovení cen špičkové energie [eko.]

pay off

splatit v:

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

pair off

dát dohromady v:

off-piste

mimo sjezdovku

no-load

naprázdno

maximum load

nosnost

load standard of landscape

norma zatížení krajiny [eko.]

load of landscape

zatížení krajiny [eko.]

load forecasting

předpovídání spotřeby [eko.]

load down

naložit v:

live load

nahodilé zatížení [stav.]

limiting load value of landscape

mezní dovolené zatížení krajiny [eko.]

imposed load

nahodilé zatížení

hydraulic load

hydraulické zatížení (nádrže) [eko.]

genetic load

genetická zátěž [eko.]

filter load

zatížení filtru [eko.]

dead load

stálé zatížení [stav.]

critical Load

kritická zátěže [eko.]

bed-load catcher

lapák splavenin [eko.]

a few bricks short of a full load

nerozumný adj:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena