Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-peak

Počet nalezených překladů: >100 (0.00252 s)

off-peak

mimošpičkový adj:

peak

vrch n:
maximální adj:
nejvyšší bod n:
hřeben n:
hrot n:
hora n:
horní bod n:
maximum n:
vrchol n:
vrcholek n:
vrcholný adj:
špičkový adj:
špička n:
temeno n:
špice n:

set off

být příčinou začátku
dát vyniknout
podtrhnout
rozjet se
vyčlenit v:
vydat se
vyrazit na cestu
oddělit
vyvolat

off

ze
vypnuto
z
se
s
vypnutý adj:
pryč n:

run off

odběhnout
vytisknout v:
kopírovat v:
odběhl
xeroxovat v:

sell off

vyprodat v:
rozprodávat v:
odprodat v:
rozprodat v:

rip off

podvádět [slang.]
krást [slang.]
okrást [slang.]
šidit [slang.]

reel off

odříkat v:
odvíjet v:
odmotat v:

pay off

vyplatit v:
splatit v:
doplatit v:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

odtrhnul
ošizený adj:

rip-off

zlodějna n:
krádež

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pass off

probíhat v:
udát se

pair off

spárovat v:
dohodit v:

off-white

šedobílý adj:
našedlý adj:

off-stage

v zákulisí
za scénou

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

resonance peak

resonanční převýšení

rake-off

brát peníze v:

rail off

oddělit plotem

push off

odsunout v:

peed off

nasraný adj: [vulg.]

peak-load pricing

stanovení cen špičkové energie [eko.]

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

one-off

jednorázový adj:

abrupt peak

strmý štít

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena