Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-piste

Počet nalezených překladů: >100 (0.00246 s)

off-piste

mimo sjezdovku

set off

být příčinou začátku
vydat se
dát vyniknout
oddělit
podtrhnout
rozjet se
vyčlenit v:
vyrazit na cestu
vyvolat
zdůraznit
zvýraznit
odpálit např. nálož
přivést k výbuchu např. nálož

off

z
vypnutý adj:
pryč n:
vypnuto
se
s
ze

run off

odběhl
odběhnout
vytisknout v:
kopírovat v:
xeroxovat v:

sell off

odprodat v:
rozprodat v:
rozprodávat v:
vyprodat v:

rip off

podvádět [slang.]
šidit [slang.]
okrást [slang.]
krást [slang.]

push off

zmizet v: [přen.]
vypadnout v: [přen.]
odrazit v:
odsunout v:

reel off

odvíjet v:
odříkat v:
odmotat v:

pay off

vyplatit v:
splatit v:
doplatit v:

pair off

spárovat v:
dohodit v:
dát dohromady v:

on-off

zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

ošizený adj:
odtrhnul

rip-off

zlodějna n:
krádež

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pass off

probíhat v:
udát se

off-white

šedobílý adj:
našedlý adj:

off-stage

za scénou
v zákulisí

written off

odepsaný adj:

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

rail off

oddělit plotem

raffle off

zbavit se něčeho v tombole [idiom]

piste

sjezdovka n:

peed off

nasraný adj: [vulg.]

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

one-off

jednorázový adj:

off-spring

sekundární částice

off-season

mimo sezónu

off-screen

mimo plátno

off-road

terénní adj:

off-peak

mimošpičkový adj:

off-load

vykládat náklad

off-line

mimo síť

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena