Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-the-cuff

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

off-the-cuff

bez přípravy

off

pryč n:
s
vypnutý adj:
se
z
ze
vypnuto

run off

odběhl
odběhnout
xeroxovat v:
kopírovat v:
vytisknout v:

drop off

klesat v:
opadávat v:
upadat v:
zhoršit se v:
usnout v:

set off

zvýraznit
zdůraznit
vyvolat

right off the bat

hned nazačátek [idiom]
přímo z pálky [idiom]
hned zpočátku [idiom]

off the record

mimo zápis
neúřední adj:
neoficiálně

first off

především
nejdříve
nejprve [hov.] [amer.]

finish off

dorazit v:
zabít
dokončit

run-off

přetok
odtékající potoky dešťové vody

round off

zaokrouhlit v:
zakulatit v:

ripped off

ošizený adj:
odtrhnul

rip-off

zlodějna n:
krádež

fob off

zamítnout v:
odmítnout v:

flake off

oprýskat v:
loupat se

fight off

odehnat v:
ubránit se v:

fend off

vyhnout se něčemu
odrazit

face-off

střetnutí
konfrontace

face off

vhazovat v:
konfrontovat se

drop-off

sráz n:
pokles n:

curtain off

oddělit záclonou
oddělit přepážkou

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

show off

zvýraznit v:

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

off-the-shelf

předem hotový

off-the-record

neoficiální adj:

off-the-rack

konfekční adj:

nip off to the loo

odskočit si

leave off

ustat v:

fuck off!

odchod! [vulg.]

flow off

odtékat v:

flip off

oklepat v:

feed off

spásat v:

fax off

zafaxovat v:

far-off

odlehlý adj:

far off

zcestný adj:

fall off

odpadávat v:

even off

vyrovnat se

ease off

polevit v:

drive off

rozjet se

cuff links

manžetové knoflíky

cuff link

knoflík do manžety

cuff

manžeta

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

call off the strike

odvolat stávku

call off the dogs

ať mě tví přátelé nechají!

by the end of the week

do konce týdne

blow the lid off

prozradit zločin

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beat the pants off

s převahou porazit

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena