Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-the-rack

Počet nalezených překladů: >100 (0.0787 s)

off-the-rack

konfekční adj:

rack

stojan n:
regál
držák n:
police n:
stojánek
česle
kavalec n: [slang]
skřipec n:
věšák n:
krmelec n:
způsobovat utrpení v:
trpět v:
polička

off

se
z
vypnutý adj:
pryč n:
vypnuto
s
ze

right off the bat

hned zpočátku [idiom]
hned nazačátek [idiom]
přímo z pálky [idiom]

off the record

neúřední adj:
neoficiálně
mimo zápis

first off

především
nejdříve
nejprve [hov.] [amer.]

finish off

dorazit v:
zabít
dokončit

tear off

strhl
strhnout

show off

vytahovat se v:
chlubit se v:

rack up

dát dohromady v:
získat v:

fob off

odmítnout v:
zamítnout v:

flake off

oprýskat v:
loupat se

fight off

odehnat v:
ubránit se v:

fend off

vyhnout se něčemu
odrazit

face-off

konfrontace
střetnutí

curtain off

oddělit záclonou
oddělit přepážkou

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

tell off

vynadat v:

teed off

naštvaný adj:

tear-off

odtrhnout v:

shake off

vyvinout se

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

rack rent

nadměrně vysoké nájemné n:

rack railway

ozubená dráha n:

rack of lamb

roštěné jehněčí žebro n:

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

rack and pinion

pastorek a ozubený hřeben n:

pension off

penzionovat v:

peed off

nasraný na (někoho/něco) adj: [vulg.]

pay off

vyplatit v:

partition off

rozdělit v:

on the rack

ve stresu

off-the-shelf

předem hotový

off-the-record

neoficiální adj:

off-the-cuff

bez přípravy

nip off to the loo

odskočit si

get off

vystoupit v:

fuck off!

odchod! [vulg.]

flow off

odtékat v:

flip off

oklepat v:

feed off

spásat v:

fax off

zafaxovat v:

far-off

odlehlý adj:

far off

zcestný adj:

fall off

odpadávat v:

face off

vhazovat v:

even off

vyrovnat se

ease off

polevit v:

cut off

uříznout v:

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

call off the strike

odvolat stávku

call off the dogs

ať mě tví přátelé nechají!

by the end of the week

do konce týdne

blow the lid off

prozradit zločin

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beat the pants off

s převahou porazit

a rack

police, regál n:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena