Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-the-shelf

Počet nalezených překladů: >100 (0.00278 s)

off-the-shelf

předem hotový

off

ze
se
z
vypnuto
pryč n:
vypnutý adj:
s

put-off

odkládání n:
výmluva n:
odročení n:
odklad n:
vytáčka n:

push off

odrazit v:
zmizet v: [přen.]
odejít v: [přen.]
odsunout v:
vypadnout v: [přen.]

drop off

upadat v:
zhoršit se v:
usnout v:
klesat v:
opadávat v:

drive off

odhánět v:
rozjet se
odehnat v:
zajíždět
zajet

shelf

police n:
šelf
mořské dno
polička n:

right off the bat

hned nazačátek [idiom]
přímo z pálky [idiom]
hned zpočátku [idiom]

reel off

odříkat v:
odvíjet v:
odmotat v:

put off

odradit v:
odkládat v:
odložit v: [frsl.]

off the record

neoficiálně
mimo zápis
neúřední adj:

draw off

odsát v:
stáhnout v:
vypustit v:

shelf life

skladovatelnost n:
trvanlivost n:

run-off

přetok
odtékající potoky dešťové vody

run off

xeroxovat v:
kopírovat v:

rip off

šidit [slang.]
podvádět [slang.]

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

raffle off

zbavit se něčeho v tombole [idiom]
dát do tomboly [idiom]

face-off

konfrontace
střetnutí

face off

konfrontovat se
vhazovat v:

drop-off

pokles n:
sráz n:

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

rail off

oddělit plotem

pass off

udát se

off-the-record

neoficiální adj:

off-the-rack

konfekční adj:

off-the-cuff

bez přípravy

nip off to the loo

odskočit si

even off

vyrovnat se

ease off

polevit v:

doze off

zdřímnout si

die off

vymřít

day off

dovolená

cut-off

odstavení n:

continental shelf

kontinentální šelf

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

call off the strike

odvolat stávku

call off the dogs

ať mě tví přátelé nechají!

by the end of the week

do konce týdne

bugger off

odprejsknout v:

blow the lid off

prozradit zločin

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beat the pants off

s převahou porazit

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena