Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-white

Počet nalezených překladů: >100 (0.00253 s)

off-white

našedlý adj:
šedobílý adj:

white

bílek n:
bílá barva
oční bělmo
bílý adj:
běloch n:
bílá n:
bělošský adj:
neposkvrněný adj:
bělmo n:
bělost n:
bělet v:
bledý adj:
bílit v:
běloba n:

off

pryč n:
s
se
vypnuto
z
vypnutý adj:
ze

white-collar

nosící bílý límeček adj:
nemanuální adj:
kancelářský adj:
duševně pracující adj:

white oak

dub bílý n: [bot.]
dub zimní n: [bot.]

white man

poctivý člověk n:
běloch n:

white heat

vroucnost n: [přen.]
vášeň n: [přen.]

white gold

bavlna n: [přen.]
cukr n: [přen.]

white elephant

danajský dar n: [přen.]
zbytečná přítěž n: [přen.]

white collar

úředník n:
kravaťák n:

white blood cell

leukocyt n: [biol.]
bílá krvinka n: [biol.]

snow-white

sněhobílý adj:
sněhurka

lily-white

liliově bílá barva n:
přístupný jen bílým

black and white

černobílý
černé na bílém

white-out

běloba n:

white-hot

rozžhavený do běla adj:

white wine

bílé víno n:

white willow

vrba bílá n: [bot.]

white whale

bílá velryba n: [zool.]

white water

bílá voda n:

white walnut

ořešák popelavý n: [bot.]

white vitriol

skalice bílá n: [chem.]

white trash

bílá nuzota n:

white supremacy

doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými n: [amer.]

white stick loaf

veka n:

white slavery

obchod s děvčaty n:

white slave

bílá otrokyně n:

white paper

bílý papír n:

white of egg

bílek n:

white noise

bílý šum n:

white mustard

hořčice bílá n: [bot.]

white mould cheese

hermelín n:

white meat

bílé maso n:

white matter

bílá hmota n:

white magic

bílá magie n:

white lie

nevinná lež n:

white lead

olovnatá běloba n: [chem.]

white horse

bělouš n:

white goods

bílé zboží n: pl.

white fox

polární liška n: [zool.]

white flag

bílá vlajka n:

white feather

bílé pírko n:

white dwarf

bílý trpaslík n: [astrol.]

white cypress

tisovec dvouřadý n: [bot.]

white currant

bílý rybíz n: [bot.]

white corpuscle

leukocyt n:

white cedar

cypřišek zeravovitý n: [bot.]

white cane

bílá hůl n:

white blood corpuscule

bílá krvinka n: [biol.]

white birch

bříza bradavičnatá n: [bot.]

white balance

vyvážení bílé n:

white ash

jasan bílý n: [bot.]

white ant

termit n: [zool.]

white admiral

bělopásek n: [zool.]

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

sell off

vyprodat v:

play-off

play-off

pissed off

naštvaný adj: [vulg.]

non-white

barevný člověk

milk-white

mléčně bílý

egg white

bílek

black-and-white

černé na bílém

black and white photo

černobílá fotografie

White Ruthenia

Bělorusko n: [zem.]

White Russia

Bělorusko n: [zem.]

White House

Bílý dům n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena