Online slovník a překladač

Výsledek překladu oil product

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

oil product

ropná látka [eko.]

product

výsledek n:
produkt
součin n:
výrobek [eko.]
výrobek, produkt [eko.]
plod n:
výrobek (produkt) [eko.]

oil

olej n:
nafta n:
olejový v:
mazat v:
naolejovat v:
olejovat v:
ropa n:

final product

konečný výrobek [eko.]
finální výrobek [eko.]
finální produkt
konečný produkt

by-product

následek
postranní efekt
vedlejší produkt
vedlejší účinek

gross domestic product

hrubý domácí produkt
hrubý národní produkt
HDP

product life cycle

výrobní systém [eko.]
životní cyklus výrobku

product category

kategorie výrobků [eko.]
výrobková kategorie [eko.]

oil-paint

olejový nátěr
olejová barva

oil-fired

naftový
vytápěný olejem

oil-bearing

roponosný adj:
naftonosný adj:

oil paint

olejová barva
olejový nátěr

intermediate product

mezi produkt [eko.]
meziprodukt [eko.]

co-product

koprodukt [eko.]
vedlejší výrobek [eko.]

surface instruments for detecting oil deposits

povrchové nástroje pro detekování ropných zásob

sunflower-seed oil

slunečnicový olej n:

sunflower oil

slunečnicový olej n:

social product

společenský produkt [eko.]

semi-product

polotovar

semi-finished product

polotovar

real national product

reálný národní produkt

product system boundary

hranice výrobního systému [eko.]

product system

výrobkový systém [eko.]

product stewardship

dozor nad výrobkem [eko.]

product obsolescence

zastaralost výrobků [eko.]

product market

produktový trh [eko.]

product function characteristic

funkční charakteristika výrobku [eko.]

product function

funkce výrobku [eko.]

product environmental criteria

environmentální kritéria výrobku [eko.]

product criteria

požadavky na výrobek (kritéria výrobku) [eko.]

product charges

poplatky za výrobky [eko.]

product certification programs

programy certifikace výrobků [eko.]

peanut oil

podzemnicový olej

paraffin oil

parafinový olej

palm oil

palmový olej

olive oil

olivový olej n:

oil-tanker

tanková loď

oil-painting

olejomalba n:

oil-field

naftové pole

oil tanker

tanková loď

oil shocks

ropné šoky [eko.]

oil rig

plošina pro těžbu ropy n:

oil pan

olejová vana n:

oil painting

olejomalba n:

nominal national product

nominální národní produkt

net national product

čistý národní produkt

mineral oil

minerální olej

major oil exporters

hlavní vývozci oleje [fráz.]

linseed oil

lněný olej

light fuel oil

lehký topný olej

heavy fuel oil

těžký topný olej

gross domestic product /GDP/

hrubý domácí produkt [eko.]

fuel oil

topný olej n:

finished product

hotový výrobek [eko.]

end product

konečný produkt

dot product

skalární součin n: [mat.]

differentiation of product

diferenciace výrobku

diesel oil

nafta

cross product

vektorový součin n: [mat.]

cod-liver-oil

rybí tuk

cod-liver oil

tresčí olej

cod liver oil

rybí tuk

coal oil

ropa n:

castor oil

ricínový olej

burn the midnight oil

studovat dlouho do noci

boiled oil

fermež [eko.]

baby oil

dětský olejíček n:

Universal Product Code

čárkový kód

Gross national product

hrubý národní produkt

Gross National Product, GNP

hrubý národní produkt [eko.]

Euclidean inner product

skalární součin n: [mat.]

Cartesian product

kartézský součin n: [mat.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena