Online slovník a překladač

Výsledek překladu oiled-up water

Počet nalezených překladů: >100 (0.00309 s)

oiled-up water

zaolejovaná voda [eko.]

water

vodní adj:
voda n:
zavlažovat v:
namočit v:
kropit v:
zavlažit v:
zalévat v:
zavodnit v:
napájet v:
vlhčit v:

water down

oslabit v:
zeslabit v:
ředit v:

water infiltration

infiltrace vody [eko.]
vsak vody [eko.]

water gate

stavidlo n:
propust n:

water dog

vodomil n: [hovor.]
ten, kdo se rád koupe nebo plaví n: [hovor.]

oiled

naolejovaný adj:
namazaný adj:

mineral water

minerálka
minerální voda [eko.]

water property

vlastnost vody [eko.]

water prechlorination

předchlorování vody [eko.]

water power

vodní energie n:

water polo

vodní pólo n:

water pollution

znečištění vody [eko.]

water plant

vodní rostlina n:

water pistol

vodní pistole

water piping

vodovod n:

water pipes

vodovod n:

water pipe

vodovodní trubka n:

water phosphatisation

fosfátování vody [eko.]

water ozonization

ozonování vody [eko.]

water overchlorination

přechlorování vody [eko.]

water meter

vodoměr n:

water main

vodovod n:

water loss

ztráta vody [eko.]

water line

ponorná čára n:

water lily

leknín n:

water level

vodní hladina n:

water jug

džbán na vodu n:

water homothermia

homotermie vody [eko.]

water hole

jezírko n:

water heater

ohřívač vody n:

water hardening

ztvrzování vody [eko.]

water hammer

vodní ráz n:

water gun

stříkací pistole n:

water glass

vodní sklo n:

water gauge

vodní manometr n:

water gas

vodní plyn n:

water gap

rozsedlina s bystřinou n:

water fountain

kašna

water finder

proutkař n:

water filtration

filtrace vody [eko.]

water filter

vodní filtr n:

water erosion

vodní eroze [eko.]

water diversion

odběr vody [eko.]

water digestibility

hnilobnost vody [eko.]

water desalting

odsolování vody [eko.]

water depth

hloubka vody [eko.]

water depreciation through other substances than waste water

znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2 [eko.]

water density

hustota vody [eko.]

water demanganization

odmanganování vody [eko.]

water demand

potřeba vody [eko.]

water delivery

dodávka vody [eko.]

water deferrization

odželezňování vody [eko.]

water course damming-up

zahrázování toku [eko.]

waste water

odpadní voda [eko.]

upper water

horní voda [eko.]

turbid water

okalová voda [eko.]

treated water

upravená voda [eko.]

tail water

dolní voda [eko.]

surface water

povrchová voda [eko.]

supply water

užitková voda [eko.]

seltzer water

minerálka n:

salt-water

týkající se slané vody

salt water

slaná voda [eko.]

running water

tekoucí voda n:

rose-water

afektovaná laskavost

raw water

surová voda [eko.]

oligotrophic water

oligotrofní voda [eko.]

low water

deprese n:

ground water

podzemní voda [eko.]

gravity water

gravitační voda [eko.]

fire water

požární voda n:

external water

vnější voda [eko.]

eutrophic water

eutrofní voda [eko.]

dystrophic water

dystrofní voda [eko.]

dung water

hnojůvka [eko.]

drinking-water

pitná voda [eko.]

drinking water

pitná voda

drainage water

drenážní voda [eko.]

delivered water

dodaná voda [eko.]

crystalline water

krystalická voda [eko.]

corrosive water

agresivní voda [eko.]

carbonated water

sodovka n:

capillary water

kapilární voda [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena