Online slovník a překladač

Výsledek překladu old age

Počet nalezených překladů: 84 (0.00189 s)

old age

starobní adj:
staroba n:

age

stáří
doba n:
věk
věkový adj:
stárnout v:
epocha n:
zestárnout v:
věčnost n:
stárnutí n:

old

starý adj:
stará adj:
stár adj:

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

kmet n:
stařec n:

a dog's age

dlouhá doba n:
10 až 15 let

year old

letý

under-age

nezletilý adj:

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

teen-age

dospívající adj:

space age

vesmírný věk n:

school-age

školního věku

retirement age

důchodový věk

plant age resistance

fázová odolnost rostlin [eko.]

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

middle-age

střední věk n:

middle age

střední věk

mental age

duševní věk

legal age

zletilost n:

grow old

zestárnout v:

golden age

zlatý věk n:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

come of age

dosáhnout zletilosti

canonical age

kanonický věk

be your age!

měj rozum!

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

age of majority

věk zletilosti

age group

vrstevníci n:

age bracket

vrstevníci n:

age before beauty

mladí pustí sednout staré

a group people having approximately the same age

skupina lidí mající v průměru stejný věk [fráz.]

a coon's age

dlouhá doba n:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Stone Age

doba kamenná

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

New Age

Nový věk n:

Iron Age

doba železná

Bronze Age

bronzový věk

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena