Online slovník a překladač

Výsledek překladu old boy

Počet nalezených překladů: 76 (0.00189 s)

old boy

kamarád n:

boy

chlapecký adj:
kluk
chlapec
hoch

old

starý adj:
stár adj:
stará adj:

old-timer

stařík n:
veterán n:

old man

kmet n:
stařec n:

old age

staroba n:
starobní adj:

little boy

chlapeček n:
chlapec n:

boy-friend

přítel
kamarád n:

young boy

chlapec

year old

letý

whipping-boy

obětní beránek n:

whipping boy

obětní beránek n:

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

that a boy

dobrá práce!

pretty boy

fešák

page-boy

páže n:

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

mama's boy

maminčin mazánek

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

frat boy

člen studentské skupiny n: [amer., slang.]

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

fair-haired boy

mazánek

cow-boy

pasák dobytka

call-boy

prostitut n:

cabin boy

lodní sluha n: [lod.]

boy-cousin

bratranec n:

boy!

chlapče

boy oh boy

ty bláho!

ball boy

sběrač míčků n:

bag boy

nacpávač tašek (supermarkety) n:

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

altar boy

ministrant n:

all work and no play makes Jack a dull boy

nepracuj příliš dlouho

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena