Online slovník a překladač

Výsledek překladu old man

Počet nalezených překladů: >100 (0.002 s)

old man

stařec n:
kmet n:

man

manžel n:
obsluhovat v:
zaměstnanec n:
člověk
muž
osoba n:
mužský n:
pán
dělník n:
obsadit v:

straw man

nastrčený člověk
figurka
panák ze slámy
strašák
štróman

young man's

mladíkův adj:
mladíkovo adj:
mladíkova adj:

yes-man

podlézavec n: [hovor.]
nohsled n: [hovor.]
přitakávač n: [hovor.]

old

starý adj:
stár adj:
stará adj:

young man

mladík
jinoch n:

white man

běloch n:
poctivý člověk n:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

old-timer

veterán n:
stařík n:

old age

staroba n:
starobní adj:

man!

člověče! n:
člověče

man Friday

pravá ruka např. zaměstnanec
Pátek

g-man

federál n: [amer.]
agent FBI n: [amer.]

yes man

poskok n:

year old

letý

wise man

mudrc n:

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

stunt man

kaskadér n:

service man

opravář

point man

předák hlídky n:

plainclothes man

tajný policista

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

man´s

mužský

man-to-man

z očí do očí

man-day

pracovní den

man hours

spotřeba pracovního času

hit man

najatý vrah

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

drowned man

utopenec n:

customs man

celník n:

con man

podvodník n:

cave man

jeskynní člověk

bottle man

sběratel lahví v popelnicích

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Welsh man

Walesan n:

Polish man

Polák n: [male]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena