Online slovník a překladač

Výsledek překladu old salt

Počet nalezených překladů: 76 (0.00175 s)

old salt

námořník n:

salt

nasolený adj:
nasolit v:
soli [obec.]
osolit v:
osolený adj:
sůl
solit v:

old

stár adj:
starý adj:
stará adj:

rub salt in the wound

dělat něco ještě horším [fráz.]
vnášet sůl do ran [fráz.]

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

kmet n:
stařec n:

old age

starobní adj:
staroba n:

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

table salt

stolní sůl n:

salt-water

týkající se slané vody

salt-cellar

slánka n:

salt water

slaná voda [eko.]

salt shaker

slánka n:

salt pork

solené vepřové n:

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

salt mine

solný důl n:

salt iodination

jodování soli [eko.]

salt away

uschovat v:

rock salt

kamenná sůl

pillar of salt

solný sloup

pepper-and-salt

pepř a sůl n: [fyz.] [mat.] [tech.]

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

add some salt

dosolit v:

add salt to

přisolit v:

add salt

posolit v:

a pinch of salt

špetka soli

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Salt Lake City

hl.m. - Utah v USA n: [jmén.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena