Online slovník a překladač

Výsledek překladu old school

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

old school

stará škola

school

školní adj:
školit v:
vzdělat v:
škola n:
hejno n:
vyškolit v:
vyučování n:
vyučovat v:
fakulta
vycvičit v:

old

stár adj:
starý adj:
stará adj:

secondary school

střední škola
gymnázium

public school

brit. exkluzivní soukromé gymnázium [brit.]
veřejná škola

old-timer

stařík n:
veterán n:

old man

stařec n:
kmet n:

old age

staroba n:
starobní adj:

high school

gymnázium
střední škola

comprehensive school

britská všeobecná střední škola
jednotná střední škola

year old

letý

vocational school

odborné učiliště

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

teach school

být učitelem

summer school

letní škola n:

school-leaving

závěrečný (o zkoušce, vysvědčení) [brit.]

school-age

školního věku

school year

školní rok

school mark

známka

school hostel

internát n:

school desk

lavice

school board

školní komise

riding-school

jízdárna

reform school

polepšovna n:

private school

soukromá škola [obec.] 4 4

primary school

základní škola

prep school

brit. přípravka

pre-school

předškolní adj:

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

nursery school

mateřská školka

night-school

večerní škola

night school

večerní škola

my old girl

stará adj:

middle school

první stupeň základní školy

magnet school

škola přitahující studenty [fráz.]

language school

jazyková škola

intermediate school

střední škola n:

infant school

mateřská škola [brit.]

grow old

zestárnout v:

grammar school

gymnázium

grade school

základní škola n:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

first school

základní škola

finishing school

škola pro dívky

drivers' school

autoškola n:

day school

denní škola

car school

autoškola n:

boarding school

internátní škola

at school

ve škole

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

after-school

mimoškolní adj:

Sunday school

nedělní náboženská škola n:

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena