Online slovník a překladač

Výsledek překladu old-gold

Počet nalezených překladů: 70 (0.00159 s)

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old

starý adj:
stará adj:
stár adj:

gold plate

zlatý povlak
zlaté předměty
zlaté nádobí

white gold

bavlna n: [přen.]
cukr n: [přen.]

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

stařec n:
kmet n:

old age

staroba n:
starobní adj:

gold standard

zlatý standard
zlatá měna n:

gold rush

honba za ziskem
zlatá horečka [hist.]

gold mine

zlatý důl
hotový poklad

gold bullion

neražené zlato
zlato v prutech

gold

zlato n:
zlatý adj:

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

monetary gold

měnové zlato

grow old

zestárnout v:

gold-plated

pozlacený adj:

gold medal

zlatá medaile

gold leaf

lístkové zlato

gold digger

zlatokop n:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

backed by gold

krytý zlatem

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena