Online slovník a překladač

Výsledek překladu old-time

Počet nalezených překladů: >100 (0.0023 s)

old-time

starodávný adj:

old-timer

stařík n:
veterán n:

time

lhůta n:
termín
tempo
čas
odměřit v:
časovat v:
epocha n:
chvíle n:
načasovat v:
takt n:
trvání n:
éra n:
doba

old

starý adj:
stará adj:
stár adj:

time-server

prospěchář n:
oportunista n:

time off

volno n:
pracovní volno

time limit

lhůta n:
časová mez

time clock

píchačky n:
píchací hodiny

save time

ušetřit čas
šetřit

old man

stařec n:
kmet n:

old age

starobní adj:
staroba n:

year old

letý

with time

časem adv:

two-time

dvakrát

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-saving

časově úsporný

time-out

přestávka n:

time-honoured

starobylý adj:

time-frame

čas existence jevu

time-consuming

časově náročný

time-bomb

časovaná puma

time, travel

čas, cesta [eko.]

time zone

časová zóna

time trial

časovka n:

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time loan

časově omezený úvěr

time lag

časové zpoždění n:

time frame

časový rámec n:

time domain

časová oblast [tech.]

time deposit

termínovaný vklad

term-time

školní rok

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

old-world

týkající se dávné Evropy

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

from time to time

občas

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena