Online slovník a překladač

Výsledek překladu old-world

Počet nalezených překladů: 77 (0.00175 s)

old-world

týkající se dávné Evropy

world

země
svět n:
světový adj:

old

stará adj:
starý adj:
stár adj:

World Health Organization

Světová zdravotnická organizace [eko.]
WHO World Health Organization [eko.]
World Health Organization WHO [eko.]

old-timer

stařík n:
veterán n:

old man

stařec n:
kmet n:

old age

starobní adj:
staroba n:

year old

letý

world-wide

světový adj:

world-weary

unavený životem adj:

world-weariness

omrzelost životem n:

world-view

pohled na svět

world-renowned

světoznámý adj:

world-famous

světoznámý adj:

world-class

světová špička n:

world-beater

světový šlágr n: [hovor.]

world record

světový rekord n:

world power

světová velmoc n:

world emergency stockpile

světové nouzové zásoby [eko.]

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

new world order

nový světový řád n:

my old girl

stará adj:

man-of-the-world

světák

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

dream-world

vysněný svět

dream world

vysněný svět

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

all the world's a stage

svět je jeviště

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

World war

světová válka n:

World War II

2. světová válka n:

World War I

1. světová válka n:

Third World

třetí svět [eko.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

First World War

první světová válka

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena