Online slovník a překladač

Výsledek překladu oligogenic plant resistance

Počet nalezených překladů: >100 (0.00223 s)

oligogenic plant resistance

oligogenní odolnost rostliny [eko.]

plant

agregát n:
aparatura n:
osázet v:
provozovna n:
sazenice n:
zasadit v:
zařízení n:
kytka n:
podnik n:
závod n:
provoz n:
rostlina n:
továrna n:
nasadit v:
rostlinný adj:
pěstovat v:
strojní zařízení n:
dílna n:

resistance

odpor
odolnost
odboj
rezistence
odporový adj:
odolnost (látky ve vodě) [eko.]
resistence n:

vascular plant

cévnatá rostlina [eko.]
vaskulární rostlina [eko.]

plant resistance to pests

vzdornost rostliny proti škůdcům [eko.]
odolnost rostliny proti škůdcům [eko.]

plant resistance to diseases

vzdornost rostliny proti chorobám [eko.]
odolnost rostliny proti chorobám [eko.]

plant damage extent

stupeň poškození rostlin [eko.]
poškození rostlin [eko.]

plant capacity

kapacita systému [tech.]
kapacita závodu

wax plant

voskovka n: [bot.]

water plant

vodní rostlina n:

waste incineration plant

spalovna odpadů n: [tech.] [eko.]

tropical pitcher plant

láčkovka n: [bot.]

spider plant

luštěnice trnitá n: [bio.]

specific plant resistance

specifická odolnost rostliny [eko.]

smelting plant

huť

sewerage purification plant

kanalizační čistírna (vody) [eko.]

sewage plant

čistička n:

sewage disposal plant

čistírna odpadní vody [eko.]

secondorder plant

systém druhého řádu [tech.]

river purifying plant

říční čistírna vody [eko.]

resistance of substance

odolnost látky [eko.]

resistance of landscape

odolnost krajiny [eko.]

put up resistance

vzepřít se v:

power plant

elektrárna

plant virosis

viróza rostliny [eko.]

plant tolerance to invasion

tolerance rostliny k napadení [eko.]

plant test complex

testovací soubor rostlin [eko.]

plant test assortment

testovací sortiment rostlin [eko.]

plant susceptibility

náchylnost rostliny [eko.]

plant quarantine

karanténa rostlin [eko.]

plant protection microbiopreparation

mikrobiopreparát na ochranu rostlin [eko.]

plant protection

ochrana rostlin [eko.]

plant pest spread

rozšíření škůdce rostlin [eko.]

plant pest

škůdce rostlin [eko.]

plant mycosis

mykóza rostliny [eko.]

plant louse

mšice n:

plant indicator

rostlinný indikátor [eko.]

plant formation

rostlinná formace [eko.]

plant disease spread

rozšíření choroby rostlin [eko.]

plant disease diagnostics

diagnostika chorob rostlin [eko.]

plant disease depression

deprese choroby rostlin [eko.]

plant disease

choroba rostlin [eko.]

plant damage scale

stupnice poškození rostlin [eko.]

plant damage gamut

stupnice poškození rostlin [eko.]

plant bacteriosis

bakterióza rostlin [eko.]

plant and equipment

budovy a zařízení n:

plant allelopathy

alelopatie rostliny [eko.]

plant age resistance

fázová odolnost rostlin [eko.]

pitcher plant

špirlice n: [bot.]

passive resistance

pasivní odpor

organism resistance to pesticides

odolnost organismu proti pesticidům [eko.]

organism resistance

odolnost organismu [eko.]

ohmic resistance

ómický odpor n: [el.]

nuclear power plant

jaderná elektrárna n:

non-specific plant resistance

nespecifická odolnost rostliny [eko.]

non-resistance

neodporování n:

matter resistance

rezistence látky [eko.]

machine plant

strojírna n:

leguminous plant

luštěnina

input resistance height of drain tile

vstupní odporová výška drenážní trubky [eko.]

inherent plant immunity

dědičná vzdornost rostliny [eko.]

infestation of plant

napadení rostliny [eko.]

indicator plant

rostlina indikátor [eko.]

host plant

hostitelská rostlina [eko.]

grape press plant

lisovna na víno n:

evergreen plant

stále zelená rostlina n:

composting plant

humusárna [eko.]

chemical plant immunization

chemická imunizace rostlin [eko.]

bearing resistance

únosnost n:

acquired resistance to pesticides

získaná odolnost organismu k pesticidům [eko.]

abrasion resistance

pevnost v oděru [tech.]

a pocket of resistance

malá skupina odpůrců

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena