Online slovník a překladač

Výsledek překladu on account of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00297 s)

on account of

pro conj:
kvůli conj:

account

vyúčtovat v:
zpráva
vyúčtování n:
vysvětlení n:
zvažovat
konto n:
zúčtovat v:
výčet
počítání n:
účet n:
účtovat v:

account for

vyvádět [id.]
zahrnovat [id.]
vysvětlovat [id.]
zdůvodnit [id.]
zlobit [id.]
být poruchový [id.]
zodpovídat se
zmařit [id.]

on

při
ve
v
na
na programu
u

capital account

kapitálový účet
konto čistého jmění
účet čistého jmění
účet kapitálu

take into account

zohlednit v:
vzít v úvahu
brát v úvahu

savings account

spořící účet n:
spořitelní účet

goings-on

shon n:
podivné události

expense account

cestovní účet
účet výloh

current account

běžný účet
běžné konto

come on

objevit se
nastat

checking account

šekové konto
běžný účet

charge account

úvěrové konto
otevřený účet

blocked account

zablokovaný účet
blokovaný účet

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unit of account

zúčtovací jednotka

trading account

obchodní účet [eko.]

to withdraw money from an account

vyzvednout peníze z účtu

to overdraw an account

přečerpat účet

to debit an account

zatížit účet

to credit an account

připsat ve prospěch účtu

statement of account

výpis z účtu

profit and loss account

výkaz zisků a ztrát

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on top of (that)

kromě toho

on schedule

ve lhůtě

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on purpose

záměrně

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on behalf of

jménem

on Monday

v pondělí

of each of

každého

of a number of

počtu

no-account

bezvýznamný

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

loan account

úvěrový účet [fin.]

insist on

trvat na

hang on

počkat v: [hovor.]

hands-on

praktický adj:

going on

pokračující

go on

jít dál

foreign currency account

devizový účet

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

deposit account

vkladový účet

come-on

lákadlo

come down on like a ton of bricks

tvrdě potrestat

clearing account

clearingový účet

cheat on

podvádět v:

call into account

počítat s

bet on

vsadit na n:

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

bank account

bankovní účet

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

account for sth

činit

Individual Retirement Account (IRA).

individuální důchodový účet [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena