Online slovník a překladač

Výsledek překladu on board

Počet nalezených překladů: >100 (0.00197 s)

on board

na palubě

board

tabule
bednit v:
výbor
rada
nastupovat
nastoupit
nasednout
komise
deska
paluba n:
palubní
kolegium
šachovnice n:
pult n:
prkno n:
lepenka n:

on

na
v
u
při
na programu
ve

above-board

poctivý adj:
poctivě
čestně
bezelstně

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

hold on

počkat v:
přidržet v:
vytrvat v:

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

hořící adj:
v ohni

on duty

na stráži adj:
ve službě

hit on

balit (někoho) v: [slang.]
narazit na n:

drawing board

kreslicí prkno
rýsovací prkno

bulletin board

nástěnka n:
vývěska n:

National Radiological Protection Board

NRBP National Radiological Protection Board [eko.]
National Radiological Protection Board NRPB [eko.]

International Board for Plant Genetic Resources

International Board for Plant Genetic Resources IBPGR [eko.]
IBPGR International Board for Plant Genetic Resources [eko.]

school board

školní komise

sandwich board

skládaná deska n:

rolling-board

vál v:

rolling board

vál v:

particle board

dřevotřísková deska n:

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on Monday

v pondělí

notice-board

tabule

lay on

nanášet v:

ironing-board

žehlicí prkno

ironing board

žehlicí prkno

hinge on

záležet na

half board

polopenze n:

free-board

převýšení koruny hráze [eko.]

editorial board

redakční rada n:

drawing-board

kreslicí prkno

circuit board

obvodová deska n: [el.]

board up

zabednit v:

board of management

management n:

board of directors

představenstvo n:

board game

desková hra

bed and board

byt a strava n:

baking-board

vál v:

back to the drawing board

začít znovu od nuly

across the board

přes palubu

above board

čestný [brit.]

Board of Governors

správní rada [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena