Online slovník a překladač

Výsledek překladu on business

Počet nalezených překladů: >100 (0.00245 s)

on business

za účelem

business

podnikání n:
činnost n:
branže n:
povinnosti n:
firma n:
obor n:
provoz n:
byznys n:
krám n:
obchodní adj:
podnikový adj:
obchodní činnost n:

on

na programu
v
u
při
na
ve

business cycle

hospodářský
obchodní cyklus
hospodářský cyklus
ekonomický cyklus
konjunkturní (hospodářský) cyklus

go on

dařit se v:
jít dál
trvat v:
pokračovat v:

lean on

opřít o
opřít se o
opírat se

head-on

přímo
frontálně
čelně

hang on

počkat v: [hovor.]
nepřestávat v: [hovor.]
držet se v: [hovor.]

get on

nasedat v:
vycházet v:
mít úspěch v:

business activity

obchodní podnikání
obchodní činnost n:
podnikatelská činnos

show business

podnikání v zábavě
zábavní průmysl

round on

donášet na v:
odseknout v:

right on

přímo na n:
výborně!

rest on

opřít se o (acc)
opřít o (acc)

rely on

spolehnout v:
opřít se o

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

živit se v:
přežívat v:

goings-on

podivné události
shon n:

business manager

manažerka
manažer

business as usual

žádná změna n:
jako obvykle

big business

velké firmy
velkoobchod n:

transaction (business transaction)

obchod [eko.]

transact (transact business)

obchodovat [eko.]

to cut business profits

snížit obchodní zisky

small business

malý podnik [eko.]

set on

napadnout v:

run a business

podnikat v:

roll-on

kuličkový deodorant

ride-on

pojízdný adj:

reflect on

přemýšelet o v:

put-on

bouda n: [slang.]

monkey business

darebáctví n:

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

lock on

sledovat radarem v:

line of business

předmět podnikání n:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

knock on

faul v rugby

jump on

vyskočit v:

have on

mít na

hard-on

erekce n: [slang]

hangers-on

dolézající osoby

hanger-on

parazit n:

hands-on

praktický adj:

going on

pokračující

funny business

podraz n:

business-like

obchodní

business trip

služební cesta

business records

obchodní záznamy

business message

obchodní sdělení

business corporation

obchodní korporace

business college

obchodní akademie

business card

vizitka

business associate

obchodní partner

backpack (business)

podporovat v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena