Online slovník a překladač

Výsledek překladu on call

Počet nalezených překladů: >100 (0.00242 s)

on call

okamžitě
bez výpovědi

call

svolat v:
telefonický hovor n:
povolat v:
nazývat v:
nazvat v:
navštívit v:
hovor
volání
návštěva n:
rozhodnutí n:
upomínka n:
volat v:
vyzvat v:
předvolat v:
přivolat v:
vyhlásit v:
žádat v:
telefonovat v:
zavolání n:
vyvolávat v:
výzva n:
zavolat v:
pojmenovat v:
zvolat v:
jmenovat v:

call up

předvolat
povolat do zbraně
zavolat
přivolávat
přivolat
vyvolat představu
telefonovat [amer.]
výzva n:
povolávací rozkaz
zatelefonovat v:

roll call

prezence
nástup n:
čtení prezentace
jmenovitá kontrola n:
zjišťování přítomných
zjišťování prezence

call in

přivolat v:
zavolat
zajít
zacházet
stáhnout z oběhu

call out

zvolat
vyvolávat
vyvolat
vyzvat v:

call on

stavit se v:
vyzvat v:
nazývat

call for

volat o
vyžadovat v:
požadovat v:

a close call

těsný míček n: [slang.] [sport.]
dostat se z něčeho jen tak tak v: [slang.]
unik o vlas v: [slang.]

long-distance call

hovor meziměsto n:
meziměstský hovor n:

call-up

výzva n:
povolávací rozkaz

at call

bez výpovědi
okamžitě

to withdraw money on call

vyzvednout peníze bez výpovědi

roll-call

čtení prezentace

phone call

telefonní hovor

make so.\'s call

rozhodnout se [frsl.]

give me a call

zavolej mi

give a call

zavolat

drop-call

prozvonit v:

cold call

návštěva bez ohlášení n:

close call

uniknutí o vlas

call-in

volná tribuna [amer.]

call-girl

prostitutka

call-boy

prostitut n:

call-box

telefonní budka

call-back

stažení z trhu

call tabs

zkasírovat návštěvníky baru

call sign

volací znak n: [voj.]

call option

opční obchod

call office

telefonní stanice

call off

odvolat

call money

hotové peníze

call letter

volací znak

call it square

jsme si kvit

call it quits

přestaň to dělat

call into question

brát v pochybnost n:

call into action

uvést v činnost [tech.]

call into account

počítat s

call his bluff

říci na rovinu

call girl

slečna na telefonu [tech.]

call down

vynadat někomu [amer.]

call back

odvolat v:

call attention to

upozornit na

call attention

upozornit v:

a tough call

těžké rozhodnutí n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena