Online slovník a překladač

Výsledek překladu on deck

Počet nalezených překladů: >100 (0.00247 s)

on deck

na palubu

on

ve
v
u
při
na programu
na

deck

gramofon
poschodí n:
balíček n:
sada n:
paluba n:
mostovka n: [stav.]

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

počkat v:
vytrvat v:
přidržet v:

head-on

přímo
frontálně
čelně

deck out

naparádit se v:
vystrojit v:
vyzdobit v:

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce

on time

přesně
včas

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

na stráži adj:
ve službě

on approval

se souhlasem
na zkoušku

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

flight deck

vzletová paluba n:
prostor pro posádku

tape deck

přehrávač n:

roof deck

střešní plášť [stav.]

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on call

bez výpovědi

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

main deck

hlavní paluba n: [lod.]

lookers-on

přihlížející n: pl.

looker-on

přihlížející adj:

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

have on

mít na

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena