Online slovník a překladač

Výsledek překladu on demand

Počet nalezených překladů: >100 (0.00252 s)

on demand

na požádání

demand

požadování n:
poptávat se
dožadovat se
doptávat se
domáhat se
žádat v:
poptávka
požadavek
žádost
prosba n:
požadovat

on

u
na
na programu
při
v
ve

theoretical oxygen demand (TOD)

TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.) [eko.]
teoretická spotřeba kyslíku (TSK) [eko.]
TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.) [eko.]
TSK teoretická spotřeba kyslíku [eko.]

lean on

opírat se
opřít o
opřít se o

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

chemical oxygen demand (COD)

chemická spotřeba kyslíku (CHSK) [eko.]
COD chemická spotřeba kyslíku (angl.) [eko.]
CSV chemická spotřeba kyslíku (něm.) [eko.]

supply and demand

poptávka a nabídka n:
nabídka a poptávka n:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

živit se v:
přežívat v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hold on

přidržet v:
počkat v:

excess demand

přebytek na straně poptávky
nadměrná poptávka

elastic demand

elastická poptávka
elastická (pružná) poptávka [eko.]

demand-pull inflation

inflace tažená poptávkou
poptávková inflace [eko.]

demand st from sb

žádat co po kom
žádat co od koho

demand elasticity

pružnost poptávky
elasticita poptávky

chlorine demand

potřeba chlóru (hydrochemie) [eko.]
spotřeba chloru (hydrochemie) [eko.]

biochemical oxygen demand (BOD)

BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.) [eko.]
biochemická spotřeba kyslíku (BSK) [eko.]

water demand

potřeba vody [eko.]

unit elastic demand

jednotková elastická poptávka [eko.]

transpiration water demand

transpirační vláhová potřeba [eko.]

transactions demand for money

transakční poptávka po penězích [eko.]

supply and demand curve

křivka nabídky a poptávky

put-on

podfuk n: [slang.]

perfectly inelastic demand

zcela nepružná poptávka [eko.]

perfectly elastic demand

dokonale pružná poptávka [eko.]

oxygen demand

spotřeba kyslíku (hydrochemie) [eko.]

on-off

přerušovaný adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on way

cestou

market demand curve

tržní poptávková křivka [eko.]

looker-on

divák n:

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

kinked demand curve

zalomená poptávková křivka [eko.]

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inelastic demand

nepružná poptávka [eko.]

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

evapotranspiration water demand

evapotranspirační vláhová potřeba [eko.]

evaporation water demand

evaporační vláhová potřeba [eko.]

evaporation demand

evaporační potřeba [eko.]

elasticity of demand

pružnost poptávky

derived demand

odvozená poptávka [eko.]

demand-side economics

ekonomie strany poptávky

demand side management.

poptávkově orientované řízení [eko.]

demand schedule

harmonogram poptávky [eko.]

demand management

řízení poptávky

demand function

poptávková funkce

demand for st

poptávka po čem

demand for sb

poptávka po kom

demand deposit

vklad na požádání

demand curves, for diversity

poptávkové křivky, pro diverzitu [eko.]

demand curve

poptávková křivka [eko.]

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

coastal resources demand

poptávka po pobřežních zdrojích [eko.]

aggregate demand curve

křivka agregované poptávky [eko.]

aggregate demand

agregátní poptávka

Law of Supply and Demand

zákon nabídky a poptávky

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena