Online slovník a překladač

Výsledek překladu on duty

Počet nalezených překladů: >100 (0.00246 s)

on duty

ve službě
na stráži adj:

duty

poplatek n:
úkol
služba
dávka
střída n: [el.]
clo
daňová povinnost
povinnost, služba, clo, daň [eko.]
povinnost

on

na
v
při
na programu
u
ve

rely on

opřít se o
spolehnout se na
spolehnout v:
spoléhat se
spolehnout se

get on

mít úspěch v:
vycházet v:
nasedat v:
nastupovat v:
nastoupit v:

go on

jít dál
dařit se v:
pokračovat v:
trvat v:

rest on

opřít o (acc)
opírat
opřít se o (acc)

reflect on

uvažovat o v:
přemítat v:
přemýšelet o v:

put-on

fígl n: [slang.]
podfuk n: [slang.]
bouda n: [slang.]

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále
zůstávat v:

hold on

počkat v:
přidržet v:
vytrvat v:

heavy duty

velké zatížení n:
pro velké zatížení n:
těžký provoz

head-on

čelně
frontálně
přímo

hang on

držet se v: [hovor.]
nepřestávat v: [hovor.]
počkat v: [hovor.]

right on

výborně!
přímo na n:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

balit (někoho) v: [slang.]
narazit na n:

hinge on

záležet na
záviset na

goings-on

shon n:
podivné události

duty-free

bez cla [eko.]
prostý cla

tariff (duty)

tarif (clo) [eko.]

subject to customs duty

podléhající clu

ride-on

pojízdný adj:

rabbit on

deklamovat v:

push on

pokračovat v:

on-duty

na stráži adj:

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jury duty

civilní povinnost sloužit v porotě

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

import duty

dovozní clo

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

heavy-duty

mající velkou výdrž

have on

mít na

hard-on

erekce n: [slang]

hangers-on

dolézající osoby

hanger-on

parazit n:

hands-on

praktický adj:

going on

pokračující

free of duty /duty-free/

bezcelní [eko.]

export duty

vývozní clo

duty-bound

morálně zavázán

duty stamp

kolek

duty paid

procleno

customs duty /import duty/

clo /dovozní/ [eko.]

customs duty

clo

bounden duty

svatá povinnost

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena