Online slovník a překladač

Výsledek překladu on earth

Počet nalezených překladů: >100 (0.0025 s)

on earth

na Zemi adv:

on

na programu
v
na
u
při
ve

on-off

zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

head-on

přímo
frontálně
čelně

down-to-earth

nápomocný adj:
vstřícný adj:
přízemní adj:

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

na stráži adj:
ve službě

on approval

na zkoušku
se souhlasem

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

earth up

zanést
zavalit hlínou

down to earth

realistický adj: [fráz.]
praktický adj: [fráz.]

come down to earth

vrátit se zpět na zem
být realistický

Friends of the Earth

FOE Friends of the Earth [eko.]
Friends of the Earth FOE [eko.]

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

rare earth

vzácná zemina

put on

obléknout si v:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on call

okamžitě

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

non-capillary earth porosity

nekapilární pórovitost půdy [eko.]

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hard-on

erekce n: [slang]

fine earth

jemnozem [eko.]

earth drain

zemní drén [eko.]

earth

země n:

Earth`s crust

zemská kůra [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena