Online slovník a překladač

Výsledek překladu on fire

Počet nalezených překladů: >100 (0.0025 s)

on fire

v ohni
hořící adj:

fire

palba n:
ohniště n:
vystřelit v:
krb n:
požár n:
oheň n:
rozpálit v:
topení n:
topit v:
lesk n:
zapálit v:
vypálit v:
střílet v:
střelba n:
rozohnit v:
požární adj:
nadšení n:
podpálit v:
roznítit v:

on

u
v
ve
při
na programu
na

fire away

zahájit v:
vypálit v:
střílet v:
spustit palbu

fire department

požární jednotka n:
hasiči
požární sbor

catch fire

vznítit se
zapálit se
vzplanout v:

put out fire

zhasit v:
hasit v:

light up the fire

zatápět
zatopit

hold on

počkat v:
přidržet v:

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

fire-resistant

ohnivzdorný adj:
žáruvzdorný adj:

fire truck

hasičský vůz
hasicí vůz

fire fighter

hasič
požárník n:

cease-fire

klid zbraní
nestřílet! v:

watch fire

strážný oheň n:

under fire

pod palbou

take fire

vznítit se

sure-fire

jistý [hovor.]

set on fire

zapálit v:

rapid-fire

rychlopalný adj:

radar fire

radarové zaměřování n:

quick-fire

rychlopalný adj:

put on

oblékat v:

play with fire

zahrávat si s ohněm

open fire

zahájit palbu

on purpose

schválně

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on Monday

v pondělí

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

fire-worship

uctívání ohně

fire-walker

osoba jdoucí po žhavém uhlí

fire-resisting

ohnivzdorný adj:

fire-fighting

protipožární adj:

fire-extinguisher

hasicí přístroj

fire-eater

polykač ohně

fire-control

příprava na střelbu z děla n:

fire-brigade

požární sbor

fire-arm

střelná zbraň

fire!

hoří!

fire water

požární voda n:

fire walker

osoba jdoucí po žhavém uhlí

fire up

nahodit v:

fire station

požární stanice

fire irons

krbové náčiní

fire hydrant

požární hydrant

fire extinguisher

hasicí přístroj

fire engine

hasičská stříkačka

fire climax

pyroklimax [eko.]

fire brigade

požární sbor

fire alarm

požární alarm

blank fire

střelba naslepo

baptism by fire

křest ohněm

add fuel to the fire

přilévat benzín do ohně [fráz.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena