Online slovník a překladač

Výsledek překladu on foot

Počet nalezených překladů: >100 (0.00249 s)

on foot

pěšky

on

ve
u
na programu
na
při
v

foot

uhradit v:
nožní adj:
stopa (=0,3045 m) n:
chodidlo n:
úpatí n:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

počkat v:
vytrvat v:
přidržet v:

head-on

přímo
frontálně
čelně

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

schválně
záměrně

on fire

hořící adj:
v ohni

on duty

ve službě
na stráži adj:

on call

bez výpovědi
okamžitě

looker-on

přihlížející adj:
divák n:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

foot soldier

pěšák n:
infanterista n:

set foot

vkročit v:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on approval

se souhlasem

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

look on

dívat se na

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hard-on

erekce n: [slang]

foot-ton

tunostopa

foot-rag

onuce n:

foot-pound

librostopa n:

foot-and-mouth disease

epidemie slinivky a kulhavky

foot pump

nožní čerpadlo n:

foot drill

nacvik pochodu n:

column foot

patka sloupu [stav.]

athlete's foot

mykóza nohou n:

Square Foot

čtvereční stopa [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena