Online slovník a překladač

Výsledek překladu on good terms

Počet nalezených překladů: >100 (0.00251 s)

on good terms

v dobrých vztazích

good

správně
vhodný adj:
užitek n:
slušný adj:
prospěšný adj:
pravý adj:
milý adj:
laskavý adj:
laskav
čestný adj:
hodný
dobře
dobrý
pořádný adj:
dobrý, výborný adj:
značný adj:
užitečný adj:
výborně!
důkladný adj:
dobro n:
dobrá adj:
prospěch n:
hezký adj:
pohledný adj:
poslušný adj:
blaho n:
příjemný adj:
spolehlivý adj:
řádný adj:
spořádaný adj:
právoplatný adj:
statek

terms

podmínky n: pl.
termíny
podmínky dohody
podmínky, okolnosti [eko.]
smluvní podmínky

make good

napravit v:
opravit v:
spravit v:
upevnit v:
vylepšit v:

in terms of

kvůli
v jednotkách
v rámci
pokud jde o
na základě

terms of trade

směnné podmínky [eko.]
obchodní podmínky [eko.]

good faith

dobrý úmysl
dobrá víra n:

good day

nashledanou
dobrý den

for good

nadobro
natrvalo

be good

sekat dobrotu
dávat na sebe pozor

a good deal

mnoho
hodně

trade terms

obchodní podmínky (srážka, sleva) [eko.]

terms of sale

prodejní podmínky [eko.]

terms of reference

působnost n:

terms of payment (payment terms)

platební podmínky [eko.]

smell good

vonět v:

series [sg.] [a summation of the terms in a sequence]

řada n: [mat.]

sales terms

prodejní podmínky

normal good

normální zboží [eko.]

no-good

nanicovatý

loan terms

podmínky poskytování úvěru

inferior good

podřadný statek [eko.]

in terms of time

časově adv:

in terms of actual needs

podle skutečných potřeb

good time

vhodná doba n:

good luck

štěstí

good lord!

pane bože

good looker

fešák n:

good evening

dobrý večer

good breeding

slušné chování

good afternoon

dobré odpoledne

good man

alkoholik

exact terms

přesné adj:

economic good

ekonomický statek (zboží) [eko.]

do good

přinášet užitek

credit terms

podmínky poskytování úvěru

come to terms with

dohodnout se s v:

come to terms

dohodnout se

cash terms

platební promínky [eko.]

a good while

hezky dlouho

a good sport

férová osoba n:

a good peny

poctivý chlap

a good mark

dobrý člověk [amer.]

a good head

milá osoba n:

a good egg

milá osoba n:

a good arm

dobře házející hráč

Good riddance

Bye stating the departure is welcome interj:[id.]

Good morning

Dobré ráno

Good Lord!

Pane Bože! interj:

Good Friday

Velký pátek

Good Book

bible n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena