Online slovník a překladač

Výsledek překladu on her own

Počet nalezených překladů: >100 (0.0025 s)

on her own

sama adj:

on

na programu
u
ve
na
při
v

one´s own

svůj
vlastní
své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)

her

ji (acc)
ni (acc)
její
svém n:

on-screen

filmový adj:
televizní adj:
jsoucí na obrazovce

on-off

zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

own up

doznat v:
přiznat se k

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

záměrně
schválně

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

dívat se na
přihlížet na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

faul v rugby
řetězový adj:

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále

a bee in her bonnet

neodbytná, vtíravá myšlenka [fráz.]
podivín [fráz.]

with her

s ní

what's-her-face

kdoví jak se jmenuje

she was afoot when I saw her this morning

když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky

she had a bee in her bonnet

byla naštvaná

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

on-stage

na scéně

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on your own

po tvém

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on their own

sami adj:

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on my own

vlastní

on land

na zemi adv:

on his own

sám adj:

on duty

ve službě

on Monday

v pondělí

of his own

sám adj:

of her own

sama adj:

odds-on

pravděpodobný adj:

not one´s own

nevlastní

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hold one's own

trvat na svém

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

cry her heart out

vybrečí si oči

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

come into your own

nalézt svůj talent

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bat her eyes

svůdně mrkat

at the top of her game

hrající v životní formě

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

advise her to try a drier climate

doporučuji jí zkusit sušší prostředí

accord of one's own

dobrovolně adj:

HMS (Her Majesty Ship)

loď jejího veličenstva [zkr.] [voj.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena