Online slovník a překladač

Výsledek překladu on land

Počet nalezených překladů: >100 (0.00251 s)

on land

na zemi adv:

land

pozemní adj:
přistát v:
země n:
souš
pevnina n:
půda n:
vylodit v:
země, půda, pozemek [eko.]
pozemek

on

u
ve
na programu
při
v
na

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

na stráži adj:
ve službě

on call

bez výpovědi
okamžitě

no man's land

neutrální pásmo
území nikoho

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

živit se v:
přežívat v:

lean on

opírat se
opřít o

land-fill

zavážka n:
skládka n:

land reclamation

rekultivace pozemků
zúrodňování [eko.]

land improvement

meliorace n:
kultivace půdy

knock on

faul v rugby
řetězový adj:

keep on

zůstávat v:
setrvat v

drained land

meliorovaný pozemek [eko.]
odvodněný pozemek [eko.]

waterlogged land

zamokřený pozemek [eko.]

touch on

dotýkat se v:

riparian land use

užívání pozemků při vodních tocích [eko.]

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on Monday

v pondělí

no-man's-land

neutrálně-územní

never-never land

snová země

native land

vlast

looker-on

divák n:

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

land-registered area

katastrální plocha [eko.]

land waterlogging

zamokření půdy [eko.]

land up

zasypat zeminou

land taxes

daň z pozemku [eko.]

land tax

daň z pozemků [eko.]

land rounding-off

arondace pozemků [eko.]

land registration

pozemková registrace [eko.]

land reform

pozemková reforma

land office

pozemkový úřad

land of Nod

spánek n: [idiom] [žert.]

land mine

pozemní mina n: [voj.]

land hydrology

hydrologie pevniny [eko.]

land evaluation

bonitace půdy [eko.]

land drainage

odvodňování půdy [eko.]

land a job

sehnat práci

knock-on

řetězový adj:

fallow land

úhor n:

crash-land

přistát bez podvozku

cloud-cuckoo-land

vysněný svět

Promised Land

země zaslíbená, Kanaán [náb.] [přen.]

Locally Unwanted Land Uses (LULUs).

lokálně nežádoucí užití pozemku [eko.]

Holy Land

Svatá země n: [náb.]

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena