Online slovník a překladač

Výsledek překladu on my back

Počet nalezených překladů: >100 (0.0026 s)

on my back

na mých zádech

back

opěradlo
zpětný adj:
zpět
couvat v:
obránce n:
zacouvat v:
týl n:
podporovat v:
páteř
zpáteční adj:
nazpátek
hřbet n:
dozadu
bek n:
nezaplacený adj:
zádový adj:
odlehlý adj:
opožděný adj:
nazpět
rub n:
zadní strana
zpátky
záda
zadní adj:

my


moje
můj
moji (f acc/ma nom pl)
mou (f acc/ins)
(fem)
(ma nom pl)

upon my life

namouduši
jako že žiji
čestné slovo

get back

pomstít se
dostat zpět
vrátit se

fall back on

opřít se o
obrátit se na
uchýlit se k

buy back

koupit nazpět
odkoupit v:
vykoupit v:

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

of my

mého
mojí

go back on

vycouvat v:
nechat na holičkách

be my undoing

být zdroj problémů
být mou Achilovou patou

a bad taste in my mouth

mít špatný pocit
tušit něco zlého

with all my heart

z celého srdce adv:

upon my word

na mou čest

stand back

poodstoupit v:

sit back

sedět nečinně

set back

pozastavit v:

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

pat on the back

poplácání po zádech

on the way back

na zpáteční cestě

on my own

vlastní

on my deathbed

na vlastní smrtelné posteli

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

kiss my ass

polib mi prdel [fráz.]

in my humble opinion

dle mého skromného názoru [zkr.]

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

fight back

bránit se v:

feed back

působit zpětně

fall into my lap

spadnout mi do klína [fráz.]

draw it to my attention

upozornit mě na

cut my teeth on

učil jsem se za mlada ...

cut back on

zmenšit v:

cross my heart and hope to die

slibuji na svou čest

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

come back

vrátit se v:

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

choke back

potlačit v:

can't put my hands on it

nevím kde to je

can't put my finger on it

nemohu si vzpomenout

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

call-back

stažení z trhu

call back

odvolat v:

bust my butt

tvrdě pracuji

breathe down my neck

dělej podle mě

blow my cover

prozradit maskování n:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

back on your feet

uzdravení z nemoci

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

at my wits' end

velmi rozrušený

a thorn in my side

osoba dělající problémy

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Not In My Back Yard (NIMBY).

ne na mém dvoře [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena