Online slovník a překladač

Výsledek překladu on my deathbed

Počet nalezených překladů: >100 (0.00247 s)

on my deathbed

na vlastní smrtelné posteli

my

můj

moji (f acc/ma nom pl)
(ma nom pl)
mou (f acc/ins)
moje
(fem)

on

v
na
na programu
při
u
ve

upon my life

jako že žiji
čestné slovo
namouduši

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít o
opírat se
opřít se o

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

záměrně
schválně

on fire

v ohni
hořící adj:

of my

mého
mojí

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

be my undoing

být zdroj problémů
být mou Achilovou patou

a bad taste in my mouth

tušit něco zlého
mít špatný pocit

with all my heart

z celého srdce adv:

upon my word

na mou čest

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on your deathbed

na tvé smrtelné posteli

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on my own

vlastní

on my back

na mých zádech

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on demand

na požádání

on Monday

v pondělí

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

looker-on

divák n:

lock on

sledovat radarem v:

later on

později adv:

kiss my ass

polib mi prdel [fráz.]

insist on

trvat na

in my humble opinion

dle mého skromného názoru [zkr.]

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

fall into my lap

spadnout mi do klína [fráz.]

draw it to my attention

upozornit mě na

deathbed

smrtelné lože

cut my teeth on

učil jsem se za mlada ...

cross my heart and hope to die

slibuji na svou čest

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

can't put my hands on it

nevím kde to je

can't put my finger on it

nemohu si vzpomenout

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

bust my butt

tvrdě pracuji

breathe down my neck

dělej podle mě

blow my cover

prozradit maskování n:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

at my wits' end

velmi rozrušený

a thorn in my side

osoba dělající problémy

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Not In My Back Yard (NIMBY).

ne na mém dvoře [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena