Online slovník a překladač

Výsledek překladu on my own

Počet nalezených překladů: >100 (0.00254 s)

on my own

vlastní

my

moji (f acc/ma nom pl)
můj
mou (f acc/ins)

(fem)
moje
(ma nom pl)

on

na
u
na programu
v
ve
při

one´s own

svůj
svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní

upon my life

čestné slovo
namouduši
jako že žiji

on-off

přerušovaný adj:
zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

own up

přiznat se k
doznat v:

on-screen

jsoucí na obrazovce
televizní adj:

on time

včas
přesně

of my

mojí
mého

looker-on

přihlížející adj:
divák n:

be my undoing

být zdroj problémů
být mou Achilovou patou

a bad taste in my mouth

tušit něco zlého
mít špatný pocit

with all my heart

z celého srdce adv:

upon my word

na mou čest

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on your own

po tvém

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on their own

sami adj:

on side

na straně

on schedule

ve lhůtě

on my deathbed

na vlastní smrtelné posteli

on my back

na mých zádech

on his own

sám adj:

on her own

sama adj:

of his own

sám adj:

of her own

sama adj:

not one´s own

nevlastní

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

look on

dívat se na

lock on

sledovat radarem v:

kiss my ass

polib mi prdel [fráz.]

in my humble opinion

dle mého skromného názoru [zkr.]

hold one's own

trvat na svém

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

fall into my lap

spadnout mi do klína [fráz.]

draw it to my attention

upozornit mě na

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

cut my teeth on

učil jsem se za mlada ...

cross my heart and hope to die

slibuji na svou čest

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

come into your own

nalézt svůj talent

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

can't put my hands on it

nevím kde to je

can't put my finger on it

nemohu si vzpomenout

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

bust my butt

tvrdě pracuji

breathe down my neck

dělej podle mě

blow my cover

prozradit maskování n:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

at my wits' end

velmi rozrušený

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

accord of one's own

dobrovolně adj:

a thorn in my side

osoba dělající problémy

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Not In My Back Yard (NIMBY).

ne na mém dvoře [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena