Online slovník a překladač

Výsledek překladu on purpose

Počet nalezených překladů: >100 (0.00242 s)

on purpose

schválně
záměrně

on

u
v
ve
při
na programu
na

purpose

cíl n:
záměr n:
smysl n:
účel n:

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout
přerušovaný adj:

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zaměstnávat dále
setrvat v
zůstávat v:

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

serve the purpose

odpovídat účelu
vyhovovat účelu

purpose-built

účelový adj:
účelně postavený adj:

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on fire

v ohni
hořící adj:

on call

okamžitě
bez výpovědi

on approval

na zkoušku
se souhlasem

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

all-purpose

víceúčelový adj:
univerzální adj:

to this purpose

za tímto účelem

statement of purpose

programové prohlášení

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on duty

na stráži adj:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

multi-purpose

víceúčelový adj:

looker-on

divák n:

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hinge on

záležet na

general-purpose

univerzální adj:

fitness for purpose

vhodnost pro daný účel [eko.]

economic purpose reservoir

hospodářská nádrž [eko.]

dual-purpose

dvojúčelový adj:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena