Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the crappy side

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

on the crappy side

posraným navrch

side

vedlejší
postranice
nadutost
boční adj:
stránka
strana
postranní adj:
stěna např. skály n:
bok
stranit v:
stěna n:
část
stát na straně (někoho) v:
okrajový adj:
hledisko n:

side-by-side

bok po boku
vedle sebe

side by side

bok po boku
vedle sebe

on the whole

celkem
vcelku

on the spot

přímo na místě
na místě

on the right

napravo
vpravo

on the loose

na volné noze
neukázněný adj:

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

flip side

protějšek n:
pravý opak

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

be on the ball

být inteligentní
být na úrovni

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

the lights are on

svítí se

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on your side

na tvé straně

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

on side

na straně

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

cross over to the other side

zemřít

crappy

mizerný adj:

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena