Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the fly

Počet nalezených překladů: >100 (0.003 s)

on the fly

průběžně, za provozu adv:

fly

létat v:
letět v:
moucha n:
poklopec n: [hovor.]
vyletět v:
uletět v:
pilotovat v:
fly/flew/flown v: [neprav.]
let n:

fly-by

oblet n:
přelet n:
průlet n:

fly by

letět kolem
proletět v:
prolétnout kolem

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

přímo na místě
na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

na volné noze
neukázněný adj:

on the left

vlevo
nalevo

on the dot

na chlup přesně
absolutně přesně

fly open

otevřít se
rozletět se

fly away

odletět v:
odlétat v:

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

be on the ball

být inteligentní
být na úrovni

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

warble fly

střeček n: [zool.]

the lights are on

svítí se

test-fly

zkušebně létat

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

no-fly

bezletová

let fly

vystřelit v:

fruit fly

octomilka n:

fly-past

letecká přehlídka n:

fly-fisher

rybář chytající na hmyz

fly-by-wire

elektronická letecká kontrola n:

fly the coop

vzít roha v:

fly over

přeletět v:

fly in

přiletět v:

fly high

letět vysoko

fly ash

popílek [eko.]

flesh-fly

masařka n:

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

bar-fly

štamgast n:

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

a bar fly

barový povaleč [fráz.]

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

Spanish fly

Puchýřník lékařský n:

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena