Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the left

Počet nalezených překladů: >100 (0.00306 s)

on the left

nalevo
vlevo

left

nechal v:
odešel v:
vlevo adv:
odejel v:
levice n:
levý
leave/left/left v: [neprav.]

left-handed

levoruký adj:
levácký adj:
neohrabaný adj:
nešikovný adj:

be left

zbýt
zbývat
zůstávat
zůstat

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

na místě
přímo na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

na volné noze
neukázněný adj:

on the dot

na chlup přesně
absolutně přesně

left over

zbylý adj:
zbytky n:

cash on the barrelhead

placení v hotovosti
hotovost n:

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

be left over

zbývat
zbýt

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

will be left over

zbude v:

to the left

doleva

there is left

zbývá

the lights are on

svítí se

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

left-winger

levičák

left-wing

levicový

left-over

zbytky n:

left-luggage office

úschovna

left-hander

levák n:

left-handedness

levorukost n:

left-hand side

levá strana

left-hand

levotočivý adj:

left-footed

nešikovný adj:

left-back

levý obránce

left hand

levotočivý adj:

had left

nechal v:

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

be left standing

zůstat stát

be left alone

osamět

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena