Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the one hand..

Počet nalezených překladů: >100 (0.00322 s)

on the one hand...

jednak... jednak...

hand

rukopis
odevzdat
podat
podávat
dlaň
ruční adj:

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

put on one´s shoes

obout se
obouvat se

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

na místě
přímo na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

hand-to-hand

přímý adj:
bezprostřední adj:

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

cash on the barrelhead

placení v hotovosti
hotovost n:

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

be on the ball

být inteligentní
být na úrovni

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

the one and alone

ten a žádný jiný [fráz.]

the lights are on

svítí se

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

put one´s finger on it

přijít na důvod pro něco [fráz.]

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

one of the boys

jeden z chlapců

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

on one's behalf

jménem

on one hand

na jedné straně adv: [přen.]

on hand

na ruce adj:

hand to hand

muž proti muži

hand in hand

ruku v ruce

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

bite the hand that feeds you

zle se odvděčit za pomoc

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena