Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the spot

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

on the spot

na místě
přímo na místě

spot

doušek
pauza
práce
postřehnout
postřehl
poskvrnit v:
tečka
skvrna n:
znak
vada
bodový adj:
slza
bod
zahlédnout
piha
hřebík
postřehnout postřehl
panák
najít

pick spot

vyrovnat balanc v:
balancovat v:

on the whole

vcelku
celkem

on the right

napravo
vpravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

na chlup přesně
absolutně přesně

hot spot

horké místo
žhavé místo

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

blind spot

zóna necitlivosti
slepá skvrna n:

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

x marks the spot

x označuje místo [obec.] 8 8

vacation spot

rekreační oblast n:

the lights are on

svítí se

spot-weld

bodově svařovat

spot check

blesková kontrola n:

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

fixed spot height

ham [eko.]

five-spot

pětidolarová bankovka n: [hovor.] [zast.]

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beauty spot

znaménko krásy

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a spot of tea

šálek čaje

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

G spot

bod G n:

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena