Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the table

Počet nalezených překladů: >100 (0.00244 s)

on the table

na stole

table

deska n:
stolek n:
stolní adj:
stůl n:
tabulka n:
přehled n:

set the table

prostřít
prostřít stůl

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

na místě
přímo na místě

on the right

napravo
vpravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

hash table

tabulka pro výpočet adresy transformací klíče n:
hašovací tabulka n:

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

water table

výška vodní hladiny n:

use table

tabulka užití [eko.]

under the table

pod stolem

time-table

rozvrh hodin

the lights are on

svítí se

table-tennis table

stůl pro stolní tenis n: [sport.]

table-tennis racquet

pálka na stolní tenis n: [sport.]

table-tennis bat

pálka na stolní tenis n: [sport.]

table wine

stolní víno n:

table tennis

stolní tenis n:

table salt

stolní sůl n:

table of keys

číselník n:

table of contents

obsah n:

small table

stolek

round table

kulatý stůl

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

periodic table

periodická tabulka prvků

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

night table

noční stolek

multiplication table

násobilka n:

make table

výrobní tabulka [eko.]

little table

stolek

inventory table

inventarizační seznam (tabulka) [eko.]

groundwater table

hladina podzemní vody [eko.]

end table

malý stolek, vedle gauče nebo křesla n:

dressing table

toaletní stolek

dining table

jídelní stůl

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

coffee table

konferenční stolek

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

bedside table

noční stolek

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena